אנו מודים לכם על הגלישה באתר "כנרת על המפה". דף זה מפרט זכויות יוצרים על תכנים המופיעים באתר. שימו לב כי כל התכנים והתמונות המופיעים בדפי האתר מוגנים בזכויות יוצרים מסוגים שונים, לכן מומלץ ליצור קשר במידה ואינכם יודעים בוודאות את הזכויות לגבי פריט תוכן מסוים. בכל אופן לאור ניסיוננו, אנו ממליצים שלא להעתיק תכנים מהאינטרנט ללא הבנה מלאה בזכויות יוצרים – דבר כזה עלול לסבך אותך, מנהל או בעל אתר אינטרנט, בתביעות משפטיות מול גופים המגנים על קניין רוחני באינטרנט.

תכנים כתובים

בפירוש אין להעתיק תכנים כתובים מתוך האתר ללא אישור בכתב מראש מאת "כנרת על המפה". ניתן לצטט משפט או קטעים קצרים, אך לא קטעי תוכן מלאים, אך חובה להוסיף קרדיט עם קישור לאתר הבית (http://kinneret.mobi) ללא אישור בכתב.

תמונות ומדיה

חלק מהתמונות והמדיה המופיעים באתר נשלחו על-ידי בעלי העסקים, או שניתן אישור עקרוני או ספציפי מהם לשימוש בתמונות באתר "כנרת על המפה". קיימות תמונות המופיעות באתר אשר עבורכן נרכש זכיון השימוש, ולכן העתקת תמונות אלה מהאתר הינה באחריות המעתיק בלבד, שכן שימוש בהן ללא רישיון עלול לגרור לתביעות משפטיות. תמונות נוספות אשר מוצגות באתר הן בעלות רישיון שימוש מסחרי חופשי (Creative Commons) , השימוש בהן דורש מספר צעדים, ולכן במידה ותרצו להשתמש בהן יש לשים לב לדרישות. התמונות מפורטות להלן' הדרישות לשימוש בתמונות אלה מפורט בדף פריט המדיה עצמו:

  • https://www.flickr.com/photos/visitisrael/7723475294/in/photostream/

הבהרה חשובה

בכל מקרה שבו החלטתם להעתיק מהאתר תוכן – אין האתר נוטל שום אחריות על כך. במידה ותידרשו להציג רישיון שימוש או במקרה גרוע יותר בו תיתבעו על שימוש ללא רישיון מתאים, איננו לוקחים על כך אחריות – האחריות להעתקת התכנים היא, כמובן, על הגורם המעתיק.